Kommunikation

Finska Akademiens seminarier präglas av intensiva, initierade, djupsinniga, lättsinniga, uppbyggliga och glada, men aldrig sorgliga diskussioner. Ett fullständigt okänt begrepp i akademien är ’lågt i tak’.

uggla

Åttio seminarier under nio år har bäddat för denna bok, där Finska Akademien presenterar tjugofyra aspekter på kommunikation.

Boken beskriver världens förändring, vitsen med att ha kul och ger handfasta anvisningar för hur du kan kommunicera dig till bättre affärer och ett rikare liv.

Artiklarna kryddas av exempel ur det verkliga livet om vilka problem man som finländare kan stöta på när man försöker förstå sig på det konstiga landet Sverige.

Cita Högnabba

CV för ett land

Finländarnas starka sida är inte att snacka. Det man har att säga visar man i handling. I Finland kommunicerar man genom att jobba hårt och leverera.

Ann-Cathrine Jungar

Det öppna samtalets idé

Allas röst betyder något. Vi är starkast om var och en bidrar. Öppenhet och transparens ligger djupt i vår värdegrund. Linux är ett bra exempel på detta.

nordman

Helena Nordman-Knutson

Öppenhet som koncept

Den nordiska mobiltelefonsagan bygger på nordiska grundvärden. Alla ska kunna kommunicera med alla. Gränser och kostnader ska inte vara hinder.

mickos-kaj

Kaj Mickos

Vår oanvända naturresurs

Med risk att framstå som en galen professor utropar jag att allt finns kvar att uppfinna. Just hos oss har vi särskilda förutsättningar för att lyckas.

ingman2

Yvonne Ingman

Handelsboden 2.0

Kommunikationssamhället har gått in i en ny dimension. Riktiga Livet-människan har blivit en här och nu-människa i en tillvaro där allting alltid finns tillgängligt.

jungell

Heikki Jungell

Online kommunikation

Med onlinekommunikation kan du integrerat samla in, analysera, rapportera och följa upp information. En jättemöjlighet för alla med ett budskap.

snickars

Folke Snickars

Akademiskt ledarskap

Inget vetenskapligt resultat är hållbart om det inte motstår all tänkbar kritik. Det gör det akademiska ledarskapet attraktivt i kunskapsekonomin.

uggla2

Bengt Kristensson Uggla

Poetens viktiga roll

Poeten iscensätter kalkylerat en semantisk chock, förmedlar nya innebörder mellan skilda meningsvärldar. Därför måste också den som kommunicerar bli poet.

osterberg

Bosse Österberg

Humor i kommunikationen

Humor är som bärvågen inom radiotekniken. Budskapet går lättare fram med glädje. Om fakta inte håller för det, är substansen antagligen för liten.

granstrom2

Peter Granström

Kreativt lyssnarskap

Kommersiell kreativitet handlar mera om att hitta än att hitta på. Därför är förmågan att lyssna, på kunden och kundens kund, den absolut viktigaste.

ostberg2

Riitta Östberg

På mottagarens villkor

Vi sätter oss på barnets nivå, söker ögonkontakt och förklarar tills barnet förstått. Kommunikation till vuxna bygger på samma princip.

kahra

Marja Kahra

Vad service betyder

Förförande reklam betyder ingenting, om kunden upplever något annat. Tänk om framgången beror på något så enkelt som ett vänligt beteende?

mickos-henrik

Henrik Mickos

Mångkulturens möjligheter

Kommunikationen på en arbetsplats är som en kokande gryta som hela tiden måste ses till och röras om, för att innehållet inte ska brännas vid.

jarvela

Päivi Järvelä

Alltid utlänning

Kommer man från ett litet land är det lättare att arbeta med sakfrågor. Det är ointressant vilken kultur som är bättre eller sämre. Allt är bara annorlunda.

saarinen

Elisa Saarinen

Sverige och övriga världen

Att kunna språket innebär inte att man kan kulturens koder och nyanser. Det behövs ett genuint intresse för kulturskillnaderna – från båda sidor.

passard

Benoît Passard

Att börja från slutet

Kommunikationen ses ofta som det sista steget till marknaden. Men det sista steget kan inte rätta till alla de felsteg som tagits tidigare i processen.

backman

Johan Backman

Kommunikation till många

När många blir involverade växer ambitionerna och risken för ödesdigra kompromisser. För att kommunikationen ska hållas tydlig måste man våga säga nej.

bangstad

Tove Bångstad

Kommunikation är en relation

Gnällspikens idé är att sprida problemen, inte att lösa dem. Min tumregel är att leverera repliken: ’Och vad har du tänkt dig för lösning då?’

grahn

Pia Grahn

Att byta sida

Journalister, PR-folk och reklamare hyser föga respekt för varandra. Men faktum är att alla typer av kommunikation är viktiga och fyller sitt behov.

hammarling

Titti Hammarling

Ett viktigt samtal

Vårt viktigaste samtal är vårt inre samtal – vår internkommunikation. Utan den fungerar inte externkommunikationen heller.

koskinen

Lennart Koskinen

Tidlös trådlös kommunikation

Kommunikation är dubbelriktad och handlar om flödet mellan människor, ett trådlöst och tidlöst självreparerande bredband med blixtsnabb uppkoppling.

karlsson

Svenolof Karlsson

Gammelmedias sista strid?

Gammelmedias stora problem är deras politiska korrekthet. I och med att de själva har blivit en del av makten, har de tappat sin lust att granska den.

melin2

Olav S. Melin

Konsten att kommunicera skandaler

Journalistens drivkraft handlar allt mer om kommersiella än om publicistiska intressen. Risken för en medievriden verklighetsbild blir uppenbar.

olkinuora

Hannu Olkinuora

Den nödvändiga journalistiken

Massmedia kommer aldrig att återfå sin monolitiska ställning. Men fortfarande måste journalistikens hörnsten handla om oberoende och integritet.