Publikationer

Tema ledarskap

Finska Akademiens bok Aderton kommentarer om ledarskap utkom den 15 december 2003. Akademien ger följande läsanvisning:

Ledarskap är alltid relaterat till rådande världsbild och värderingar. Ledarskap i Sverige och Finland skiljer sig därför åt – det som fungerar bra i Sverige gör det inte nödvändigtvis i Finland och vice versa. Å andra sidan visar erfarenheterna att det enklaste sättet att förkovra sina egna metoder ofta är att titta på hur grannen gör.

De aderton artiklarna i denna bok är skrivna utan syfte att leda någon gemensam tes i bevis. Var och en tar ansvar för sina egna påståenden och bara för dem.

Betoningen i de aderton artiklarna varierar därför också. Några fokuserar på ledarskap, några på Finland och Sverige, de flesta fokuserar på både och.

Boken finns även i finsk version, Johtamismaaottelu, utgiven av Ajatus-Kirjat.

Raka puckar

”Raka puckar i öst” rubricerar Veckans Affärer sin recension av Finska Akademiens bok ”Aderton kommentarer om ledarskap”.

Recensenten Birgitta Forsberg kommenterar bland annat den svenska beslutsångest, som Riitta Östberg beskriver i boken, och det ”vilseledarskap” som Andreas Rosenlew ser som ett kännetecken på svenskt ledarskap.

Bland det som recensenten uppmärksammar finns även Yvonne Ingmans jämförelse mellan svenska och finska kvinnliga chefer.

”Medan de svenska kvinnliga cheferna är vackra och välmejkade dockor som klagar över att männen fattar de viktiga besluten sätter sig Muminmammachefen bredvid männen på laven i bastun. Hon är modig och slängd i käften och inte det minsta ängslig för att uppträda omejkad med bastublossande kinder.”

Som bäst är boken när den jämför svenskt och finskt, men även när skribenterna beskriver spännande personliga erfarenheter och ger konkreta exempel, anser Birgitta Forsberg.

ledarskap-parm

The book […] can be recommended to anyone who wishes to explore further the ethnological differences between Swedes and Finns.

Mari Manninen i Helsingin Sanomats internationella edition

Tema kommunikation

Finska Akademiens andra bok, KOMMUNIKATION Tjugofyra kommentarer av Finska Akademien, lanserades officiellt den 22 november 2010.

Boken baseras på ett antal seminarier präglade av intensiva, initierade, djupsinniga, lättsinniga, uppbyggliga och glada, men aldrig sorgliga diskussioner. Ett okänt begrepp i akademien är ’lågt i tak’.

Boken beskriver världens förändring, vitsen med att ha kul och ger handfasta anvisningar för hur du kan kommunicera dig till bättre affärer och ett rikare liv.

Artiklarna kryddas av exempel ur det verkliga livet om vilka problem man som finländare kan stöta på när man försöker förstå sig på det konstiga landet Sverige.

Bokens tjugofyra kommentarer beskrivs kortfattat här.

Vill du köpa böckerna, skicka ett mejl till Finska Akademien.

Komm_9789163377372_parm