Mentorsprogrammet 2022

Tredje mentorsprogrammet på gång

Finska Akademiens tredje mentorsprogram inleddes, försenat av pandemin, den 25 april 2022 med en första samling på Den Gyldene Freden i Stockholm. Programmet, som omfattar tio adepter, pågår under ett år framåt.

Mentorer har valts bland akademiens ledamöter och matchats med respektive deltagare/adept beroende på önskemål, intressen och erfarenheter.

Frågor om Finska Akademiens mentorsprogram kan riktas till Jan-Mikael von Schantz, (programansvarig, jmvonschantz@aland.net, mobil +358 400 355 259) eller till Emma Storbacka, (emma.storbacka@avaus.com, mobil +46 76 051 8087). Intresseanmälningar till kommande mentorsprogram tas emot av samma personer.

Tredje mentorsprogrammet

Finska Akademiens tredje mentorsprogram inleddes i april 2022 med ett seminarium i Bellmanssalen på Den Gyldene Freden, akademiens traditionella samlingsplats.