Mentorsprogrammet 2021

Nytt mentorsprogram på gång

Finska Akademiens mentorsprogram 2021 är öppet för ansökningar. Programmet inleds, om coronaläget tillåter, i början av 2021 och pågår i ett år framåt.

Vi tror att programmet kan vara särskilt intressant om du är verksam i näringslivet, kulturlivet eller utbildningssystemet i Sverige och du har en koppling – personlig eller arbetsmässig – till Finland som du vill underhålla och utveckla.

Har du rätt nyligen flyttat till Sverige och aktivt vill bredda och förstärka ditt nätverk i de miljöer där du verkar, lär du få extra nytta av programmet. Med sina över 70 ledamöter ger Finska Akademien ingångar till lika många nätverk över en bred skala inom både näringslivet och den offentliga sektorn.

Mentorer väljs bland akademiens ledamöter och matchas med respektive deltagare/adept beroende på önskemål, intressen och erfarenheter. Kostnaden för att delta i mentorsprogrammet är 12 000 kronor + moms, ett självkostnadspris som faktureras som utbildningskostnad av Finska Akademien till adepten eller den organisation adepten kommer från. Ledamöter som engagerar sig som mentorer gör det på pro bono-basis.

Frågor om Finska Akademiens mentorsprogram 2021 kan riktas till Jan-Mikael von Schantz, (programansvarig, jmvonschantz@aland.net, mobil +358 400 355 259) eller till Emma Storbacka, (styrelseledamot, emma.storbacka@avaus.com , mobil +46 76 051 8087).

Upp till tolv deltagare får plats i programmet. Anmäl ditt intresse per e-post till jmvonschantz@aland.net. Berätta gärna kort vem du är, vad du gör och vad du önskar få ut som deltagare i mentorsprogrammet.

Finska Akademiens andra mentorsprogram inleddes i februari 2019 med ett seminarium i Bellmanssalen på Den Gyldene Freden, akademiens traditionella samlingsplats.