Folke Snickars

Folke Snickars

Project Info

Project Description

Född i Solf, uppvuxen utanför Sala, utbildad vid KTH. Civilingenjör i teknisk fysik och doktor i optimeringslära. Efter jobb i Paris, Stockholms stad, Industridepartmentet och öst-västinstitutet IIASA utanför Wien utnämnd till förste chef för forskningscentret CERUM i Umeå. Perioden 1985-2012 professor i regional planering vid KTH och 2002–2011 fakultetens dekanus. Därefter 2012–2015 ordförande för internationella handelshögskolan i Jönköping. Har forskat, undervisat och skrivit om infrastrukturplanering, förhandlingsteori och kulturekonomi. Kombinerar starkt idrotts- och litteraturintresse i finlandssvensk tradition med skärgårdsliv på Blidö.