Benoît Passard

Benoît Passard

Project Info

Project Description

Född i Nantes, Frankrike. Har universitetsexamen i sociologi och Diplôme d’Etudes Supérieures Spécialisées från institutet för företagsadministration i samma stad. Kom till Sverige för att hjälpa Volvo och Renault att förstå varandra vid den planerade samgången 1991, vilket ledde till positionen som informations- och PR-chef för Renault i Sverige. Blev år 2000 marknads- och kommunikationschef för det världsledande containerföretaget Kalmar Industries, där han genom ägarna fick en grundlig lektion i finsk attityd. Tillträdde 2007 som marknads- och informationsdirektör i DeLaval, övergick 2014 till ROCKWOOL International i Danmark, världsledande på byggisolering, med energieffektivisering och urbaniseringsfrågor som huvuduppdrag. Har antagit utmaningen att nyansera Finska Akademien med fransk esprit.