Benoît Passard

Benoît Passard

Project Info

Project Description

Född i Nantes, Frankrike. Har universitetsexamen i sociologi och Diplôme d’Etudes Supérieures Spécialisées från institutet för företagsadministration i samma stad. Kom till Sverige för att hjälpa Volvo och Renault att förstå varandra vid den planerade samgången 1991, vilket ledde till positionen som informations- och PR-chef för Renault i Sverige. Blev år 2000 marknads- och kommunikationschef för containerföretaget Kalmar Industries, där han genom ägarna fick en grundlig lektion i finsk attityd. Var 2007–2013 marknads- och informationsdirektör i DeLaval, 2014–2015 kommunikations- och PR-chef för till ROCKWOOL International i Danmark, världsledande på byggisolering. Är sedan 2016 kommunikationsdirektör för SAAB Kockums, med ubåtar som specialitet. Benoît har antagit utmaningen att nyansera Finska Akademien med fransk esprit.