Titti Hammarling

Project Info

Project Description

Uppvuxen i Kristinestad. Kom efter studier vid Åbo Akademi med huvudinriktning på psykologi till Stockholm, där hon startat och byggt upp flera konsultverksamheter. Lång erfarenhet från internationell rekrytering, tidigare ordförande för Sveriges branschförening för Executive Search-Konsulter ESK. Numera Managing Partner för den svenska verksamheten i AIMS International. Är också konstnär, många internationella utställningar. Trivs i New York, Berlin och fram för allt hemma på ön i Stockholms skärgård. Grundande ledamot av Finska Akademien.