Historia

Finska Akademien grundades 2001.

Tanken på en finsk-svensk akademi har gamla anor

En tidig Stockholmsfinne intresserad av vittra och spirituella diskussioner var Gustaf Philip Creutz (1731–1785), känd som skald, diplomat och förtrogen med Gustaf III. Han föddes i Anjala och studerade vid ett lärosäte som ibland kallades Finska Akademien – man syftade då på akademin i Åbo, vid den tiden en viktig stad i Sverige. Efter studierna flyttade Creutz till Stockholm i syfte att få ”en mångfaldigare verldsåskådning”.

I huvudstaden deltog Creutz bland annat i ett litet lärt sällskap, Tankebyggarorden, en annan av Finska Akademiens föregångare. ”Den bildning af hans snille, som vid Akademien fick en klassisk grund, fulländades i Stockholm”, skriver Frans Michael Franzén i sina minnesanteckningar över utmärkta svenska statsmän, hjältar, lärda, konstnärer och skalder.

En annan bemärkt finne i Stockholm var Carl David Skogman (1786–1856), född i Lovisa och med juridisk examen från Åbo Akademi. Redan som tjugofemåring fick han regeringens uppdrag att i England och Amerika studera tidens nymodigheter på finans- och handelsområdet. Tillbaka efter en tre års studieresa utnämndes han till finans- och handelsminister, en ställning som han innehade i aderton år. Skogman var även en driven stilist och diktare, ledamot i både i Vitterhetsakademien och Svenska Akademien. Bland annat gjorde han en omarbetning av Macbeth, då han ogillade Shakespeares dystra människosyn.

Finska Akademien av i dag gör inga anspråk på att efterlikna eller kopiera någon annan. Akademien grundades i Stockholm den 26 november 2001 och firade tioårsjubileum den 2 december 2011 och femtonårsjubileum den 2 december 2016. Ledamöterna är för närvarande 81.

Finska Akademiens ordförande har genom åren varit Svenolof Karlsson (2002–2010), Henrik Mickos (2010–2013), Päivi Järvelä (2013–2014), Joakim Paasikivi (2014–2015), Titti Hammarling (2015–2017) och Jesper Brandt (2017–).

Ledamöter

Gustaf Philip Creutz

Frans Michael Franzén

Carl David Skogman