Henrik Mickos

Henrik Mickos

Project Info

Project Description

Född i Helsingfors, invandrad till Sverige 1967. Disputerade i organisk kemi vid Stockholms Universitet 1992. Har tjänstgjort som lektor och administratör vid olika högskolor och har drivit bolag som företagsledare och fabrikör i Sverige och Estland. Verkat som vd för bland annat Stockholm Science City/Vetenskapsstaden och Academus samt som styrelseordförande i några mindre bolag. Leder i dag egna bolag som managementkonsult och inom teknisk fastighetsförvaltning. Driver även eget musikartisteri med vin- och spritprovning som specialitet och verkar ofta som toastmaster, festunderhållare och producent. Är mycket intresserad av historia med Stockholm, Bellman och 1700-talet som nav. Har specialuppdraget att presentera en ny snapsvisa vid varje närvarotillfälle i akademien.