Elisa Saarinen

Elisa Saarinen

Project Info

Project Description

Född och uppvuxen i Tammerfors, ekonomie magister vid Åbo Akademi. Kom till Handelsbanken 1995, var med och startade upp dess Tammerforskontor, blev senare dess kontorschef, kom till Sverige som rörelsechef för Regionbank Stockholm City, utnämndes till Handelsbankens informationsdirektör 2005, tillträdde 2007 som Handelsbankens chef i Polen och 2010 som bankens chef i Tyskland. Är tillbaka i Tammerfors sedan 2014 och numera aktiv inom start-up-bolag i Finland. Driver egen konsultbyrå inom strategisk affärsrådgivning, ledarskapscoaching, företagsaffärer och internationaliseringsprojekt för finska företag. Är regionkoordinator för FIBAN (Finnish Business Angels Network) i Birkaland. Fritiden ägnas trädgårdsodling, fiske och svampplockning, kompletterat med operabesök.