Olav S. Melin

Olav S. Melin

Project Info

Project Description

Född och uppvuxen i Jakobstad, helsingforsare 1970–1999. Teolog och idéhistoriker, som arbetade som folktingssekreterare, folkhögskolrektor och i femton år som chefredaktör för Kyrkpressen, innan han 2000 tog över som chefredaktör för Kyrkans Tidning i Sverige. Var 2005-2008 chefredaktör för Kotimaa i Finland. Därefter på den finlandssvenska tankesmedjan Magma, där han ansvarar för samhälls- och mediekontakterna. Fick Topeliuspriset 1998. Världsförbättrare med humanistiskt patos, maratonlöpare och sportslukare. Har av Överförmyndarmyndigheten i Stockholm fått intyg över att han inte lyder under förmynderskap. Är i Sverige obligatoriskt för ansvariga utgivare av periodisk skrift. Motsvarande utmärkelse i Finland beviljas endast interner på kortare permission.