Helena Nordman-Knutson

Helena Nordman Knutson

Project Info

Project Description

Född i Helsingfors, där hon blev politices magister i internationell politik vid Helsingfors Universitet och ekonomie magister i internationell marknadsföring vid Svenska Handelshögskolan. Född i en familj med starka kopplingar till telekomindustrin flyttade hon till Sverige i samband med första jobbet på Ericsson, där hon snart blev marknadsstrateg. Gick senare över till finansbranschen (SEB Enskilda, Öhman, Pareto Securities) och blev en högt rankad telekomanalytiker. Har nu styrelseuppdrag i teknikrelaterade börsbolag och verkar som konsult på Hallvarsson & Halvarsson, där hennes kunduppdrag är relaterade till corporate communications, finansiell kommunikation och transaktioner. Lever enligt devisen carpe diem.