Vad är Finska Akademien?

Finska Akademien är en ideell förening för personer som har finländsk anknytning och är verksamma i Sverige. 

Akademiens syfte är att bibringa ledamöterna nyttig kunskap, intressanta kontakter, inspiration och ett lätt hjärta. I det syftet samlas akademien regelbundet för kunskapsinhämtning, umgänge och underhållning. Akademien står fri från alla ideologier och intresseorganisationer och utser själv sina ledamöter. 

Ämnen som akademien ofta dryftar är konst och kultur, historia och nutid, kreativitet och ledarskap. Akademien kan, när den så finner för gott, låta publicera sina diskussioner. 

Finska Akademien sammanträder en gång i månaden med undantag för sommaren.

Med år 2017 introducerade Finska Akademien sitt första mentorsprogram. Läs närmare om detta här.

Ur Finska Akademiens diskussioner