Portfolio Grid 4 Columns, No Space

Caption placed here

Rasmus Firon

Född och uppvuxen i Helsingfors med rötter i Borgå, Budapest och Tusby. Samhällsvetare och utbildningssociolog,...
Read More

Caj Luoma

Född och uppvuxen i Mariehamn, till vardags en kombination av jurist, lobbyist och cyklist. Juristutbildningen,...
Read More

Carolina Hagberg

Född och uppvuxen i Helsingfors. Intresset för biomedicin och människokroppen ledde henne på forskningsäventyr i...
Read More

Martin Ahlberg

Tionde generationens helsingforsare. Drömde om att bli forstmästare, men halkade i samband med studier vid...
Read More

Jouni Laaksonen

Uppvuxen i Helsingfors och Esbo. Nordist sedan gymnasieåren, politices magister efter universitetsstudier i Helsingfors och...
Read More

Regina Sippel

Född och uppvuxen i Helsingfors, ekonomiemagister från Åbo Akademi. Blev efter bakgrund hos konsultbyrån Ernst...
Read More

Jan Olov Fors

Född i Lappträsk, fem mil utanför Haparanda i utkanterna av den svenska delen av Tornedalen,...
Read More

Åsa Hagberg-Andersson

Född i Oravais. Ekonomie doktor från Svenska handelshögskolan i Vasa inom området industriella nätverk. Mångårig...
Read More