Anders Ahnlid

Anders Ahnlid

Project Info

Project Description

Född i Vetlanda, Småland, men finländare till en fjärdedel, med farmor född i Åbo och far född och uppvuxen i Helsingfors och Kotka. Många barndomssomrar på resa i Finland. Kom efter studier i statsvetenskap och nationalekonomi i Lund att ägna sig mycket åt handelspolitik, först som utredare på Kommerskollegium, därefter i utrikesdepartementets tjänst som utsänd i Genève, Paris och Washington DC samt som utrikesråd för handelsfrågor. Var efter ambassadörsposter inom OECD och Unesco i Paris samt EU i Bryssel Sveriges ambassadör i Helsingfors 2016-2020. Återvände därefter till Kommerskollegium, denna gång som generaldirektör.