Rasmus Firon

Rasmus Firon

Project Info

Project Description

Född och uppvuxen i Helsingfors med rötter i Borgå, Budapest och Tusby. Samhällsvetare och utbildningssociolog, pedagogie magister och politices kandidat från Helsingfors universitet. Arbetade på universitetet i fem år med tvåspråkighetsfrågor, studentrekrytering och marknadsföring samt i forskningsprojekt inom pedagogik. Kom till Stockholm 2018 för arbete på Oxford Research och ansvarade där som Finlandskorrespondent för EU-institutet Eurofound för bevakningen av finländsk politik och samhällsutveckling. Numera utredare på Statskontoret. Styrelseordförande för Sweden Alumni Club, Helsingfors universitets lokala alumninätverk i Sverige. Fritiden tillbringas på axeln Stockholm-Åland-Helsingfors-Sarfsalö.