Tina Wik

Project Info

Project Description

Född i Helsingfors, har studerat arkitektur på KTH och Konsthögskolan i Stockholm. Har som arkitekt specialiserat sig på restaurering och träbyggande. Ritade det första flerbostadshuset med trästommar i Sverige. Har varit professor inom träbyggande på KTH, inom restaureringskonst på Konsthögskolan och numera inom hållbar ombyggnad på Högskolan Dalarna. Driver Tina Wik Arkitekter AB, som arbetar med innovativ träarkitektur och restaureringar av framför allt statliga byggnadsminnen. Är sedan över 20 år slottsarkitekt för Örebro slott.