Folke Österberg

Folke Österberg

Project Info

Project Description

Född och uppvuxen i Lappfjärd. Kom efter examen vid Åbo Akademi 1977 som stipendiat till Svenska träforskningsinstitutet. Skulle stanna i ett år, men är fortfarande verksam i Sverige. Blev teknologie doktor 1984. Några år senare anställd vid SCA, där han lett FoU-verksamhet inom områden som miljö, processutveckling, returfiberhantering och förpackningar. Var i ett tiotal år forskningschef för SCA:s förpackningsaffärsområde, senare vice president för externforskningen vid SCA. Numera konsult i forskningsfrågor mot skogsindustrin och adjungerad professor och ordförande för en forskarskola vid Mittuniversitetet.