Mikael Hannus

Mikael Hannus

Project Info

Project Description

Född och uppvuxen i Närpes. Kom efter diplomingenjörstudier i Åbo till Sverige 1994. Efter att ha börjat sin bana som försäljare och gått via forskning och utveckling till projekt kring produktivitet, företagsetik och senare energi och biorefining arbetar Mikael nu som Global Technology Scout med uppgift att hitta framtidens teknologier för skogsindustrikoncernen Stora Enso. Kontakten och banden till Finland är starka både inom familjen och professionen – största delen av semestern och längre ledigheter spenderas i Närpes, barnen säger att de gärna flyttar till Finland. Försöker leva enligt devisen: ”Varje dag man inte lär sig något nytt är en bortkastad dag.”