Laura Hartman

Laura Hartman

Project Info

Project Description

Född och uppvuxen i Helsingfors. Disputerade vid Uppsala universitet och docent där i nationalekonomi. Chefsekonom på LO. Närmare 20 års erfarenhet av egen forskning och ledarskap inom samhällspolitiska frågor på Försäkringskassan, Uppsala kommun och SNS. Tidigare ordförande för regeringens Tillitsdelegation och ledamot i Finanspolitiska rådet. Gillar tidiga löpturer nära havet och sena kvällar med vänner.