Laura Hartman

Laura Hartman

Project Info

Project Description

Född och uppvuxen i Helsingfors. Disputerade vid Uppsala universitet och docent där i nationalekonomi. Chef för avdelningen för analys och prognos vid Försäkringskassan. Närmare 20 års erfarenhet av egen forskning och ledarskap inom välfärdspolitiska frågor på IFAU, Statskontoret, SNS och Försäkringskassan. Ledamot i Kommissionen för Jämlik Hälsa och tidigare i bl.a. Finanspolitiska rådet. Gillar tidiga löpturer längs Fyrisån i Uppsala och sena kväller med vänner.