Virva Herlitz

Virva Herlitz

Project Info

Project Description

Född i Helsingfors. Studier vid Helsingfors, Uppsala och Londons universitet i bl.a. litteraturvetenskap, estetik, pedagogik och psykologi, har mastersexamen i systemisk ledarskaps- och organisationsutveckling. Arbetade i tio år för SIDA, bl.a. i Afrika. Har efter det som konsult i ledarskaps- och organisationsutveckling arbetat både i Sverige och utomlands, dels i egen verksamhet inom Herlitz Consulting, dels som anställd på välrenommerade konsultföretag. I dag är Virva associerad seniorkonsult och Executive Coach på Kontura International. Hennes perspektiv, som utbildad psykoterapeut, är att förena individens villkor och behov med företagets.