Kjell Skoglund

Kjell Skoglund

Project Info

Project Description

Född i Kristinestad, examen från utrikeshandelslinjen vid Vasa Handelsläroverk. Bred erfarenhet av nordiska uppdrag och ledarskap, har innehaft olika nyckelpositioner inom nordiska organisationer i Vasa, Oslo, Helsingfors och Stockholm. Tillträdde som vd för Finsk-svenska handelskammaren i Stockholm i början av 2015 och hjälper nu finländska företag att komma in på den svenska marknaden. Trivs i sina naturnära hemtrakter på Gärdet i Stockholm, men tillbringar helst somrarna på sitt hembygdsmuseum i Tjöck, Kristinestad.