Kjell Skoglund

Kjell Skoglund

Project Info

Project Description

Född i Kristinestad, examen från utrikeshandelslinjen vid Vasa Handelsläroverk. Aktiv i en rad österbottniska föreningar med tyngdpunkten på ungdom och idrott. Verksam inom olika nordiska organisationer i Vasa, Oslo och Helsingfors, därefter marknadsföringschef och senare generalsekreterare vid Pohjola-Nordens förbundskansli i Helsingfors. Tillträdde som vd för Finska-svenska handelskammaren i Stockholm i början av 2015. Har de senaste tio åren förhandlat fram 500 sponsorkontrakt med företag i Finland och Sverige.