Guy Sundqvist

Guy Sundqvist

Project Info

Project Description

Född och uppvuxen i Jakobstad. Kom efter genomförd värnplikt som fostervattensförsvarare i Åbo som ’båtflykting’ till Umeå. Klev med en examen i matematik, statistik och informationsbehandling in i telekomvärlden genom att börja på Ericsson i Finland. Arbetade i olika roller och företag i länder som Australien, Estland och Polen. Attraherades av miljöer där olika kulturer blandades. Döptes som VD för Eesti Telefon av Äripäev till ’den siste mohikanen’. Under sina sista år bosatt i Gustavsberg. Varvade konsultverksamhet med musik, helst live, i olika former såsom country, jazz och sextiotal.