Kjell Westerback

Kjell Westerback

Project Info

Project Description

Född i Stockholmsförorten Sollentuna av österbottniska föräldrar. Levde tre av sina tonår i Närpes och bytte det finländska medborgarskapet till svenskt vid 18 års ålder. Har ingenjörsexamen, kompletterad med företagsekonomi och marknadsföring. Var på nittiotalet informationsdirektör och satt i koncernledningen på Enator och TietoEnator, därefter fram till 2005 VD för IT-företaget Dotcom Solutions med 600 medarbetare. Hemma på hästgården skapas balans i tillvaron. Litteratur som skapat bestående effekt är Zen and the art of motorcycle maintenance. Grundande ledamot av Finska Akademien.