Petra Wikström

Petra Wikström

Project Info

Project Description

Född i Åbo, uppvuxen i Helsingfors. Politices magister från Åbo Akademi, folkrätt som huvudämne. Arbetade i Bryssel med uppdrag på EU-kommissionen, Europaparlamentet och olika konsultbolag, innan karriären ledde till Association of Commercial Television in Europe, där hon ansvarade för EU-frågor. Blev sedan Director-General för Satellite- and Cable Broadcasters Group i London, tills hon 2008 fick möjlighet att med sin flamländske man och deras två barn flytta hem till Helsingfors för att ansvara för samhällsfrågor på MTV Oy. Uppdraget utvidgades sedermera till ett helhetsansvar för EU och public affairs för hela Bonnierkoncernen, vilket tog familjen till Stockholm. Ansvarar sedan 2019 för public policy-frågor på Schibstedkoncernen. Spenderar somrarna på stugan på Åland, älskar att resa och diskutera samhällsfrågor.