Hannele Arvonen

Hannele Arvonen

Project Info

Project Description

Uppvuxen i Pyhäranta i Egentliga Finland i en småbrukarfamilj med lant- och skogsbruk. Studerade internationella relationer och språk i USA, kom tillbaka till Finland, hamnade i skogsindustrin och blev forstmästare vid Helsingfors Universitet. Har arbetat i skogsindustrin med placering i Finland, Tyskland, Ryssland och sedan slutet av nittiotalet i Sverige. I dag vd och delägare i ett litet tillväxtbolag inom bygg och renovering, även engagerad i styrelseuppdrag i Finland och Sverige. Ledamot i Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, Skogsnäringens teknik och i Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien. Håller sig i form genom yoga, löpning och styrketräning. Tror att allt är möjligt om viljan finns och att saker ordnar sig.