Taina Bäckström

Taina Bäckström

Project Info

Project Description

Född i Rovaniemi, flyttade med familjen till Hallstahammar som sexåring. Civilingenjör i teknisk miljövård från Luleå tekniska universitet. Har en lång och bred statlig karriär på fem statliga myndigheter, sedan 1996 i olika chefspositioner. Intresse och styrka kring strategisk verksamhetsstyrning, arbetar i dag som strategiskt ledningsstöd till generaldirektören vid Socialstyrelsen. Styrelseledamot i Högskolan i Dalarna sedan 2013. Tillbringar mycket tid i Åre med skidåkning och cykling.