Juha Järvelä

Juha Järvelä

Project Info

Project Description

Född i Tavastehus, jurist från Helsingfors Universitet. Lämnade dock juristbanan tidigt för att arbeta med ledningsfrågor inom stålindustrin. Chef för Rautaruukkis rördivision och koncernchef för Fundia under andra hälften av nittiotalet. Var 2002–2018 senior advisor och partner inom konsultföretaget Capacent. Historieintresserad med särskilt intresse för strategi och militärhistoria. Gillar långa skogpromenader och diskussioner kring lägerelden. Passionerad golfare.