Johan Åkerström

Johan Åkerström

Project Info

Project Description

Född i Boden, uppvuxen i Umeå, därefter har Sundsvall och Stockholm varit hemorter. Bildade sitt första företag som femtonåring, har arbetat med entreprenörskap i ledande befattningar, företrädelsevis inom tjänsteproducerande företag, numera delvis finskägda. Har innehaft olika ledande uppdrag inom utbildningskoncernerna Vilär och Lexicon, är för närvarande marknadsdirektör i det senare. Styrelsemedlem i flera högteknologiföretag. Inbiten bergsklättrare, var expeditionsledare för de svenska Pamir- och Hidden Peak-expeditionerna 1994 och 1997. Nådde toppen vid båda tillfällena.