Carolina Hagberg

Carolina Hagberg

Project Info

Project Description

Född och uppvuxen i Helsingfors. Intresset för biomedicin och människokroppen ledde henne på forskningsäventyr i hemstaden, Kanada, Frankrike och Schweiz. Kom till Stockholm 2004 för att sommarjobba på Karolinska Institutet/Ludwiginstitutet och är fortsatt där, numera med doktorsgrad. Försedd med Karolinska Institutets och Vetenskapsrådets startanslag undersöker hon och hennes forskningsteam nu om människans fettvävnad kan göras mer hälsosam. Har forskningen som arbete, hobby och livsstil när hon inte tillbringar tiden med familj och vänner på lantstället på Kimito.