Åsa Hagberg-Andersson

Project Info

Project Description

Född i Oravais. Ekonomie doktor från Svenska handelshögskolan i Vasa inom området industriella nätverk. Mångårig erfarenhet som affärsutvecklare, speciellt varmt bankar hennes hjärta för att ta innovationer vidare till nya marknader och miljöer. Har bott och arbetat i Norge, USA, Frankrike och i Sverige. Är sedan 2017 marknadsrådgivare och brobyggare vid Finsk-svenska handelskammaren i Stockholm för finska företag som vill ut på den svenska och norska marknaden. Trivs speciellt i intellektuella oaser och vid sin stuga i Oravais.