Ari Kokko

Ari Kokko

Project Info

Project Description

Född i Kangasniemi, uppvuxen i Malmö. Disputerad i nationalekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm 1992. Professor i internationellt företagande vid Åbo Akademi 1999–2001, forskningschef vid Japaninstitutet på Handelshögskolan i Stockholm 1999–2008, chef för China Economic Research Center vid Handelshögskolan i Stockholm 2008–2010. Nu professor i internationellt företagande vid Handelshögskolan i Köpenhamn och chef för Asia Research Centre vid CBS. Intresserad av ekonomisk utveckling i Ostasien, internationaliseringen av den europeiska ekonomin såväl som Nordens ekonomiska historia. Flytande på skånska. Försöker finna tid för mera sportfiske, tillagning av eventuell fångst och inmundigande av densamma med lämpliga drycker.