Anders Grahn

Anders Grahn

Project Info

Project Description

Varttunut Pietarsaaressa. Aikoi ensin lakimiesuralle, mutta ajatteli sitten, että on parempi olla muotoilemassa lakeja kuin tulkitsemassa niitä, mikä johti valtiotieteen opintoihin Åbo Akademissa Vaasassa. Työskenteli Euroopan parlamentissa ja lobbaajana Brysselissä, kunnes hänet värvättiin Ruotsiin rakentamaan Ruotsin Jägareförbundetin (metsästäjäliiton) kansainvälistä edunvalvontaa. Sittemmin hänestä tuli liiton edunvalvonnan ja juridiikan johtaja. Vuodesta 2016 lähtien Ruotsin Jordägareförbundetin (maanomistajaliiton) pääsihteeri. Viettää vapaa-aikaansa mieluiten metsissä ja vesillä ase tai onkivapa kädessä.