Portfolio Grid 1 Column

Caption placed here

Nina Fajerson

Född och uppvuxen i Grankulla, ekonomie magister från Hanken, Helsingfors, med Stockholm som hemort sedan 1999. Har lång internationell erfarenhet av marknadsföring, varumärkeskommunikation, positionering och försäljning av snabbrörliga konsumentvaror i en karriär som...
Mera

Anders Grahn

Uppvuxen i Jakobstad. Tänkte bli jurist, men tyckte det var bättre att vara med och utforma lagar än tolka dem, vilket fick honom att studera statskunskap på Åbo Akademi i Vasa. Arbetade på...
Mera

Mikko Taipale

Född i Jyväskylä, uppvuxen i Träskända (Järvenpää). Har bott i Sverige sedan 2003. Juristexamen från Lapplands universitet i Rovaniemi, tingsmeritering vid Helsingfors tingsrätt. Tidigare anställningar som jurist på olika advokatbyråer. Har sedan 2000 innehaft olika...
Mera

Marcus Risberg

Född i Helsingfors, från treårsåldern uppvuxen på Åland. Präglad av både det finska och det svenska efter en barndom i sjöfartens näste Mariehamn. Singlade slant om studierna skulle bedrivas österut eller västerut. Västsidan...
Mera

Hannele Arvonen

Uppvuxen i Pyhäranta i Egentliga Finland i en småbrukarfamilj med lant- och skogsbruk. Studerade internationella relationer och språk i USA, kom tillbaka till Finland, hamnade i skogsindustrin och blev forstmästare vid Helsingfors Universitet....
Mera

Petra Wikström

Född i Åbo, uppvuxen i Helsingfors. Politices magister från Åbo Akademi, folkrätt som huvudämne. Arbetade i Bryssel med uppdrag på EU-kommissionen, Europaparlamentet och olika konsultbolag, innan karriären ledde till Association of Commercial Television in...
Mera