Portfolio Grid 1 Column

Caption placed here

Hannu Olkinuora

Född i Helsingfors. Kandidatexamen från Uppsala Universitet, journalistutbildning i Sanoma Oy:s journalistskola. Reporter, ekonomiredaktör för Helsingin Sanomat, Stockholmskorrespondent och chefredaktör för Kauppalehti, ansvarig chefredaktör för Aamulehti och Svenska Dagbladet. Tidningskoncernchef i Alma Media,...
Read More

Asta Lumikero

Född i Helsingfors, flyttade till Sverige 1974, tillbaka till Finland 1997, numera tvålänning med boende i båda länderna. Universitetsstudier i Helsingfors och Stockholm i journalistik, samhällsvetenskap, litteratur och musik. Har arbetat som journalist i...
Read More

Nina Fajerson

Född och uppvuxen i Grankulla, ekonomie magister från Hanken, Helsingfors, med Stockholm som hemort sedan 1999. Har lång internationell erfarenhet av marknadsföring, varumärkeskommunikation, positionering och försäljning av snabbrörliga konsumentvaror i en karriär som...
Read More

Anders Grahn

Uppvuxen i Jakobstad. Tänkte bli jurist, men tyckte det var bättre att vara med och utforma lagar än tolka dem, vilket fick honom att studera statskunskap på Åbo Akademi i Vasa. Arbetade på...
Read More

Mikko Taipale

Född i Jyväskylä, uppvuxen i Träskända (Järvenpää). Har bott i Sverige sedan 2003. Juristexamen från Lapplands universitet i Rovaniemi, tingsmeritering vid Helsingfors tingsrätt. Tidigare anställningar som jurist på olika advokatbyråer. Har sedan 2000 innehaft olika...
Read More

Marcus Risberg

Född i Helsingfors, från treårsåldern uppvuxen på Åland. Präglad av både det finska och det svenska efter en barndom i sjöfartens näste Mariehamn. Singlade slant om studierna skulle bedrivas österut eller västerut. Västsidan...
Read More