Mentorsprogrammet 2019

Nya mentorsprogrammet i gång
Elva adepter presenterades för sina mentorer, då Finska Akademiens andra mentorsprogram begick sin premiär den 18 februari 2019. ”Ett otroligt spännande gäng”, enligt akademiens programansvarige Jan-Mikael von Schantz.

De elva adepterna har alla någon typ av relation till Finland, och kompetensmässigt täcker de in ett brett spektrum genom vd- eller andra ledningsuppdrag i större och mindre bolag samt i så olika professioner som advokat, filmkonstnär, medicineforskare, psykoterapeut, it-specialist och analytiker.

Var och en av adepterna har matchats mot en mentor bland akademiens ledamöter. Adept och mentor träffas under året enligt eget upplägg och dessutom till tre tematräffar rubricerade ”Kommunikationskulturen”, ”Ledarskapet” och ”Livspusslet”.

Adepten har även möjlighet att delta i två av Finska Akademiens ordinarie seminarier. Ett gemensamt avslutningsseminarium genomförs i november 2019.

”Vi vet från vårt första mentorsprogram att ett innehållsrikt år väntar för både adepter och mentorer, där insikter och ahaupplevelser kombineras med handfast vägledning och karriärtips”, säger Jan-Mikael von Schantz.

Akademien syftar med sin mentorsverksamhet inte till ekonomisk vinst. Ledamöter som engagerar sig som mentorer gör det på pro bono-basis.

Finska Akademiens ordförande Jesper Brandt beskriver akademien som ett unikt kompetenscentrum i Stockholm.
”Under aderton år har akademien byggt upp ett diskussions- och utvecklingsforum med över 70 ledamöter från olika miljöer. Det ger akademien ingångar till lika många nätverk över en bred skala inom både näringslivet och den offentliga sektorn.”

Den som tror sig ha intresse för Finska Akademiens tredje mentorsprogram, som preliminärt kör i gång under 2020, kan meddela sitt förhandsintresse till Jan-Mikael von Schantz, mobil +358 400 355259, mejladress jmvonschantz@aland.net.

”Vi tror att du som en framtida adept är verksam i näringslivet, kulturlivet eller utbildningssystemet i Sverige och att du har en personlig eller arbetsmässig koppling till Finland som du vill underhålla och utveckla”, säger Jan-Mikael von Schantz.

Kostnaden för att delta i mentorprogrammet, under 2019 SEK 12 000 + moms, är ett självkostnadspris och faktureras som utbildningskostnad av Finska Akademien till adepten eller den organisation adepten kommer från.

Finska Akademiens andra mentorsprogram inleddes med ett seminarium i Bellmanssalen på Den Gyldene Freden, akademiens traditionella samlingsplats.