Robert Charpentier

Robert Charpentier

Project Info

Project Description

Född och uppvuxen i Helsingfors och Esbo. Ekonomie magister från Handelshögskolan i Helsingfors. Arbetade under åtta år på Londons finansmarknad hos Goldman, Sachs & Co. Flyttade 1997 till FöreningsSparbanken, senare Swedbank, i Stockholm. Satt som nämnda banks företrädare i bland annat Aktias styrelse i Helsingfors 1999-2005. Från 2006 fram till 2009 arbetade Robert som VD för Kaupthing Bank Sverige AB, isländska Kaupthing Banks dotterbolag i Sverige. För närvarande arbetar Robert med privata investeringar och konsultverksamhet via sitt helägda bolag Kvigos AB. Ägnar sig vintertid åt ishockey, är sommartid en passionerad fritidsfiskare på sommarstället i Ekenäs.