Mentorprogrammet 2019

Bakgrund och syfte
Många yngre personer i svenskt näringsliv, kulturliv och utbildningssystem har flyttat från Finland eller har på annat sätt starka band till Finland. Finska Akademien har för sin del under sjutton år byggt upp ett diskussions- och utvecklingsforum med över 70 ledamöter etablerade i dessa miljöer. Mentorsprogrammet syftar till att förstärka och nyttiggöra ledamöternas engagemang för de miljöer där de verkar och syftar även till fortsatt brobygge mellan Sverige och Finland.

Mentorprogrammet 2019
Finska Akademien erbjuder ett antal (preliminärt 8–12) personer verksamma i Sverige att som adepter delta i mentorprogrammet enligt följande upplägg:

  • Adepterna matchas mot lämplig ledamot/mentor i Finska Akademien.
  • Adepter och mentorer träffas för inledningsseminarium och gemensam programstart måndagen den 18 februari 2019 i Stockholm.
  • Tre tematräffar ingår i programmet – ”Kommunikationskulturen”, ”Ledarskapet” och ”Livspusslet”. Dessa genomförs kl. 17.30–21.30 och leds av ledamöter från Finska Akademien.
  • Adepten ges därutöver möjlighet att under 2019 tillsammans med sin mentor delta i två av Finska Akademiens exklusiva seminarier. Seminarierna genomförs normalt på Den Gyldene Freden i Stockholm varvid även gemensam middag i Bellmansalen ingår.
  • Adept och mentor träffas enligt eget upplägg under ungefär ett års tid.
  • Adepter och mentorer träffas för ett gemensamt avslutningsseminarium i november 2019.

Vem vänder vi oss till?
Vi tror att du är verksam i näringslivet, kulturlivet eller utbildningssystemet i Sverige och att du har en personlig eller arbetsmässig koppling till Finland som du vill underhålla och utveckla. Vi tror även att du som på senare tid flyttat till Sverige aktivt vill bygga upp, förstärka och bredda ditt nätverk i de miljöer där du verkar. Finska Akademien erbjuder dig del av sina ledamöters nätverk och ett professionellt och socialt sammanhang av hög klass.

Ansökan om att delta i programmet görs senast den 31 januari 2019. Ansökningarna behandlas efter hand. Du kan anmäla ditt intresse genom nedanstående formulär eller vända dig direkt till Jan-Mikael von Schantz, programansvarig, mobil +358 400 355259, mejladress jmvonschantz@aland.net.

Administration och kostnader
Mentorprogrammet leds och samordnas av Jan-Mikael von Schantz i Finska Akademiens styrelse. Han samordnar inbjudningar, svarar på frågor och är kontaktperson under hela programmet. Ledamöter som engagerar sig som mentorer i programmet gör det på pro bono-basis. De bjuder på sin tid och tar normalt sin egen kostnad för löpande kontakter och möten med sin adept och adepten står för sina motsvarande kostnader ifall mentor och adept inte enats om något annat.

Kostnaderna för samtliga sju seminarier (inledningsseminarium, tre temaseminarier, två månadsseminarier i Finska Akademien samt avslutningsseminarium) ingår. Dessa hålls kvällstid 17.30–21.30 och inkluderar middag. Kostnaden för att delta i mentorprogrammet är SEK 12 000 + moms och faktureras som utbildningskostnad av Finska Akademien till adepten eller den organisation adepten kommer från.

Vad adepterna i mentorsprogrammet tyckte

Den 19 mars 2018 samlades deltagarna i Finska Akademiens första mentorsprogram till ett sista, utvärderande möte. Många beskrev hur gruppen inte längre var den grupp den var i början. Under året med mentorn hade insikter vuxit fram och nya vägar öppnat sig, många hade även blivit vänner för livet. Här några kommentarer antecknade under diskussionen.

Anmälan

Förnamn

Efternamn

Befattning

Epostadress

Därför vill jag vara med i mentorprogrammet:

Länk till uppdaterad LinkedIn-profil: