Mentorprogrammet 2019

Bakgrund och syfte
Det finns många yngre personer i svenskt näringsliv, kulturliv och utbildningssystem som flyttat från Finland eller på annat sätt har rötter eller starka band till Finland. Samtidigt har Finska Akademien under drygt 15 år byggt upp ett umgänge, ett diskussions- och utvecklingsforum och ett nätverk bestående av ett 70-tal personer som är etablerade i och har erfarenhet just från dessa miljöer. Akademien arbetar för att underhålla, förstärka och få utlopp för ledamöternas engagemang till nytta för sig själva, för de miljöer de verkar i samt för fortsatt brobygge mellan Sverige och Finland. Finska Akademien vill genom mentorprogrammet stöda en ny generation personer med finländsk anknytning i Sverige och den vägen skapa mera innehåll och kunskaper kring de frågor som intresserar akademien och dess ledamöter.

Mentorprogrammet 2019
Finska Akademien (www.finskaakademin.se) erbjuder ett antal (preliminärt 8-12) personer verksamma i Sverige att som adepter delta i mentorprogrammet enligt följande upplägg:

  • Adepterna matchas mot lämplig ledamot/mentor i Finska Akademien.
  • Adepter och mentorer träffas för inledningsseminarium och gemensam programstart i Stockholm.
  • Tre tematräffar ingår i programmet – ”Kommunikationskulturen”, ”Ledarskapet” och ”Livspusslet”. Dessa förläggs kl. 17.30-21.30 och leds av ledamöter från Finska Akademien.
  • Adepten ges därutöver möjlighet att tillsammans med sin mentor delta i två av Finska Akademiens exklusiva seminarier. Seminarierna hålls normalt på Den Gyldene Freden i Stockholm då även gemensam middag i Bellmansalen ingår.
  • Adept och mentor träffas enligt eget upplägg under ett år.
  • Adepter och mentorer träffas för ett gemensamt avslutningsseminarium.

Tidpunkt för intresseanmälan till programmet meddelas i oktober 2018.

Vem vänder vi oss till?
Vi tror att du är verksam i näringslivet, kulturlivet eller utbildningssystemet i Sverige och att du har en personlig eller arbetsmässig koppling till Finland som du vill underhålla och utveckla. Vi tror även att du som på senare tid flyttat till Sverige aktivt vill bygga upp, förstärka och bredda ditt nätverk i de miljöer och sammanhang där du verkar. Finska Akademien erbjuder dig både breda och djupa kontakter via sina ledamöter och ett professionellt och socialt sammanhang av hög klass.

Administration och kostnader
Mentorprogrammet leds och samordnas av Jan-Mikael von Schantz i Finska Akademiens styrelse. Han samordnar inbjudningar, frågor mm. och är kontaktperson under programmets gång. Ledamöter som engagerar sig som mentorer i programmet gör det på pro bono basis. De bjuder på sin tid och tar normalt sin egen kostnad i samband löpande kontakt och möten med sin adept och adepten står för sina motsvarande kostnader ifall mentor och adept inte enats om ngt annat.

Kostnaderna för samtliga sju seminarier (Inledningsseminarium, tre temaseminarier, två månadsseminarier i Finska Akademien samt avslutningsseminarium) ingår. Dessa hålls kvällstid 17.30-21.30 då även middag ingår. Kostnaden för att delta i mentorprogrammet är 12.000 sek + moms och faktureras som utbildningskostnad av Finska Akademien till adepten eller den organisation adepten kommer från.

 

Anmälan

Förnamn

Efternamn

Befattning

Epostadress

Därför vill jag vara med i mentorprogrammet:

Länk till uppdaterad LinkedIn-profil: