Taina Bäckström

Taina Bäckström

Project Info

Project Description

Född i Rovaniemi, flyttade som sexåring med familjen till Hallstahammar. Civilingenjör i teknisk miljövård från Luleå tekniska universitet. Har en lång och bred karriär på fem statliga myndigheter, sedan 1996 i olika chefspositioner. Intresse och styrka kring strategisk verksamhetsstyrning, arbetar i dag som strategiskt ledningsstöd till generaldirektören vid Socialstyrelsen. Styrelseledamot i Högskolan i Dalarna sedan 2013. Tillbringar mycket tid i Åre med skidåkning och cykling.