Juni Palmgren

Juni Palmgren

Project Info

Project Description

Född i Helsingfors. Studier i matematik, statistik och datavetenskap och en akademisk karriär som medicinsk statistiker. Trivs i korsdraget mellan metodvetenskap och tillämpningar. Biostatistiker vid Folkhälsoinstitutet i Finland, äldre forskare vid Finlands Akademi, längre forskningsperioder i London, Seattle och Boston och 1997 professor i biostatistik vid matematiska institutionen, Stockholms universitet. Två år senare gästprofessor vid Karolinska Institutet och 2007 utnämnd till medicine hedersdoktor vid KI. Båtsmanstorpet i Stockholms skärgård och blommor på våren är exempel på sådant som höjer kvaliteten i tillvaron.