Juha Järvelä

Juha Järvelä

Project Info

Project Description

Född i Tavastehus, jurist från Helsingfors Universitet. Lämnade dock juristbanan tidigt för att arbeta med ledningsfrågor inom stålindustrin. Chef för Rautaruukkis rördivision och koncernchef för Fundia under andra hälften av nittiotalet. Från 2002 senior advisor och partner inom konsultföretaget Capapacent. Historieintresserad med särskilt intresse för strategi och militärhistoria. Gillar långa skogpromenader och diskussioner kring lägerelden. Passionerad golfare.