Jouni Laaksonen

Project Info

Project Description

Uppvuxen i Helsingfors och Esbo. Nordist sedan gymnasieåren, politices magister efter universitetsstudier i Helsingfors och Roskilde. I tjänst hos utrikesministeriet sedan 1997, bland annat vid Finlands ambassader i Ankara och Wien, på denna ort även som rådgivare till generalsekreteraren för OSCE (Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa). På hemmaplan diplomatisk rådgivare till riksdagens talman och ambassadråd vid utrikesministeriets politiska avdelning. Blev 2015 ställföreträdande ständig representant för Finland vid FN i New York, tillträdde i augusti 2018 som minister på Finlands ambassad i Stockholm. Motionsidrott, kultur och resor är kära sysselsättningar.